Mooi Zeist

Het project

Er gaat veel tijd zitten in een grootschalig project als Mooi Zeist. Afhankelijk van verschillende partijen en onderzoeksresultaten kan het project daarbij meerdere kanten op gaan. Onderstaand stappenplan weergeeft de grofweg vijf verschillende fasen in grote lijnen. Telkens wanneer we mijlpalen bereiken zullen we deze hier op de website weergeven zodat je het project stap voor stap kunt volgen.