Mooi Zeist

Tijdelijke invulling

Zolang onderzoeken lopen en plannen worden gemaakt, is het van groot belang dat de leefbaarheid in de buurt gewaarborgd blijft. Daarbij moeten ook de monumentale panden worden beschermd. Om vernieling, diefstal, kraak en verval te voorkomen -en daarmee ook de buurt leefbaar te houden- dienen de leegstaande panden dus goed beheerd te worden. Bij Mooi Zeist nemen zowel Camelot Europe als Cervo Group deze taken op zich.

Camelot Europe
Camelot is al ruim 25 jaar toonaangevend op het gebied van leegstaand vastgoed. Door middel van tijdelijke bewoning, bedrijvigheid of mobiele beveiliging, minimaliseert Camelot op iedere locatie de verschillende risico’s van leegstand. Meer weten? Kijk eens op de website van Camelot Europe.

Cervo Group
Gespecialiseerd in het plaatsen van arbeidsmigranten, zorgt Cervo Group voor voldoende opvulling van de gebouwen van Mooi Zeist. Zij dragen zorg voor het beheer van de percelen en nemen de verantwoordelijkheid voor welzijn en veiligheid van werknemers die zijn- of worden geplaatst in Zeist. De werknemers die door Cervo Group worden gehuisvest zijn gebonden aan regels die ervoor moeten zorgen dat er geen overlast plaats vindt. Vanuit Cervo Group zijn er beheerders aangesteld die het overzicht houden en daar waar nodig problemen oplossen.

Een melding van overlast maken of andere praktische zaken bespreken? Neem dan contact op met onze beheerder van Cervo Group.