Mooi Zeist

Tijdelijke invulling

Zolang onderzoeken lopen en plannen worden gemaakt, is het van groot belang dat de leefbaarheid in de buurt gewaarborgd blijft. Daarbij moeten ook de monumentale panden worden beschermd. Om vernieling, diefstal, kraak en verval te voorkomen -en daarmee ook de buurt leefbaar te houden- dienen de leegstaande panden dus goed beheerd te worden. STENIA Beheer en Cervo Group zijn hierbij onze partners.

STENIA Beheer
STENIA is specialist op het gebied van leegstandsbeheer in de meest innovatieve vorm. STENIA heeft ingespeeld op de behoefte van eigenaren die in afwachting zijn van sloop, renovatie, herstructurering of vervangende nieuwbouw. Stenia beheer huisvest veelal studenten uit het buitenland, met als achterliggende gedachte dat zij de meeste moeite hebben om een woonplek te vinden in- en rondom de studentensteden. Daarmee draagt het bedrijf actief bij aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. De studenten worden daarbij van tevoren gescreend en geselecteerd op basis van diverse criteria. ‘We willen ambitieuze studenten die hun verantwoordelijkheid nemen en bereid zijn samen te werken om een fijne plek te creëren en te behouden.’ Meer weten? Kijk eens op de website van STENIA Beheer.

Cervo Group
Gespecialiseerd in het plaatsen van arbeidsmigranten, zorgt Cervo Group voor voldoende opvulling van de gebouwen van Mooi Zeist. Zij dragen zorg voor het beheer van de percelen en nemen de verantwoordelijkheid voor welzijn en veiligheid van werknemers die zijn- of worden geplaatst in Zeist. De werknemers die door Cervo Group worden gehuisvest zijn gebonden aan regels die ervoor moeten zorgen dat er geen overlast plaats vindt. Vanuit Cervo Group zijn er beheerders aangesteld die het overzicht houden en daar waar nodig problemen oplossen.

Een melding van overlast maken of andere praktische zaken bespreken? Neem dan contact op met onze beheerder van Cervo Group.