Mooi Zeist

De planvorming van Mooi Zeist

Vorige maand publiceerden we, naar aanleiding van een enquête op de website, de mening van Zeist in cijfers. Men kon invullen hoe zij denken over onder andere de monumentale gebouwen, het bestemmingsplan en de tijdelijke invulling. Ook vroegen we Zeistenaren naar hun mening omtrent de communicatie vanuit het project zelf. Daarbij gaf 29% aan dat er meer duidelijkheid gewenst is over de plannen. In dit blog leggen we uit hoe we te werk gaan en welke invloed dat heeft op onze communicatie.

Investering
Wanneer men investeert in een project is dat vanzelfsprekend met een doel voor ogen. Een rendement behalen is daarbij essentieel, maar ook de manier waarop is belangrijk. Als investeerder bouw je een naam op door wat je daadwerkelijk neerzet. Bij RVG, het bedrijf dat de investeerders achter Mooi Zeist representeert, staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarbij staat RVG erom bekend complexe uitdagingen aan te gaan en unieke ideeën te bedenken om een kwalitatief goede ontwikkeling neer te zetten. In feite is Mooi Zeist dus een voorbeeld van zo’n uitdagend project. Bij de aankoop van het project was het immers nog niet duidelijk wat de mogelijkheden waren. RVG zag in de ruime en mooie percelen met de kenmerkende unieke gebouwen, simpelweg veel potentie. Er is immers geen garantie gegeven dat bijvoorbeeld het bestemmingsplan of de woonvisie mochten worden gewijzigd. Daarbij waren er nog geen onderzoeken gedaan naar historische waarden van de tuinen en de gebouwen zelf. Verder is het ook nog eens belangrijk wat buurtbewoners van de plannen vinden en waar behoefte aan is in een constant veranderende markt.

De vijf fasen
Op onze website vind je bij ‘het project’ de vijf fasen die het project moet doorlopen. Fase 1, de onderzoeksfase, hebben we inmiddels afgerond. We hebben nu beter zicht op de mogelijkheden. In fase 2, waarin we ons nu bevinden, worden deze mogelijkheden omgezet tot een concreet plan. Totdat dit plan er daadwerkelijk ligt, dienen eventuele wensen of ideeën met enige voorzichtigheid te worden gedeeld. We willen immers geen ‘geruchten’ verspreiden en het is daarbij ook van belang dat alle betrokken partijen zich kunnen uitspreken voordat een belangrijke publicatie of idee online staat. Ook zijn we voorzichtig met het delen van een tijdsschema. Immers, wanneer een plan wordt afgekeurd of moet worden bijgeschaafd, kan dit veel extra tijd in beslag nemen. Snelheid is daarbij niet af te dwingen, en wij beloven niks dat we niet na kunnen komen. Het project is een continu proces met kleine en grotere stappen, die uiteindelijk een meerwaarde moet worden voor alle betrokken partijen.

Wat we nu weten
Op dit moment is Mooi Zeist een combinatie tussen maatschappelijke en een woonfunctie aan het onderzoeken. Een optie waar (volgens de enquête op onze website) ook Zeistenaren open voor staan. In samenwerking met Friso Woudstra Architectuur, gespecialiseerd in de prachtige classicistische bouw die we ook in bijvoorbeeld Veldheim terugzien, wordt er daarbij gekeken naar een manier om de authentieke sfeer te behouden of zelfs te vergroten, en SB4 waakt ervoor dat het groen wordt gerespecteerd.

Wij streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn en delen alle ontwikkelingen zodra dit mogelijk is!

Terug naar overzicht