Mooi Zeist

Geslaagde participatieweek Villa Veldheim

Afgelopen week opende Villa Veldheim de poorten van het landgoed. Op verschillende manieren konden mensen over het landgoed wandelen om zo kennis te nemen van de ontwikkelplannen voor het gebied.

De week startte op maandag met een wandeling onder begeleiding van architect Erik Lindenschot en landschapsarchitect Eric Blok. Aan de hand van over het landgoed verspreide panelen lieten ze de verschillende onderdelen van het plan zien. Ze gingen in op vragen vanuit de deelnemers en bespraken verschillende dilemma’s. Zo vragen de restauratie van de villa en het park om een flinke investering die moet worden opgebracht door de woningen, ook op plekken waar omwonenden moeite mee hebben. Aan de startwandelingen deden zo’n 75 mensen mee.

De rest van de week konden de buurtbewoners op een zelfgekozen moment de wandeling lopen. Op een aantal van de panelen was naast informatie over het plan ook een QR-code te vinden. Door deze te scannen kon men vragen beantwoorden en ook een mening of opmerkingen over de plannen meegeven. Naast de wandelingen in het park maakten verschillende omwonenden gebruik van de mogelijkheid om schriftelijk een reactie in te sturen.

Met al deze reacties hebben we een goed beeld gekregen van wat omwonenden de goede en minder goede onderdelen van het plan vinden. Op 30 mei vindt er op het landgoed een terugkoppelingsbijeenkomst plaats. We zullen dan laten zien welke input we hebben opgehaald, en hoe we daar in de volgende fase van de planontwikkeling mee omgaan.

Terug naar overzicht