Mooi Zeist

QR-code wandeling Villa Veldheim

Al enige tijd wordt er gewerkt aan een nieuwe bestemming voor Villa Veldheim. Na jaren van leegstand en tijdelijke bewoning is het de hoogste tijd om dit perceel met monumentale villa weer een doel te geven en nieuw leven in te blazen. Door historie en authenticiteit te combineren met moderne
visie en mogelijkheden, dient Villa Veldheim haar naam uiteindelijk weer eer aan te doen en een belangrijke meerwaarde te worden voor de omgeving.
Wij nodigen u van harte uit om uw inbreng te leveren op het conceptplan dat wij voor dit perceel en de villa hebben opgesteld. Er zijn verschillende mogelijkheden om u te laten informeren en uw inbreng te leveren:

QR-code wandeling:
Van 9 t/m 14 mei staan er over het gehele terrein van Villa Veldheim verschillende panelen opgesteld. Hierop is informatie te vinden over heden, verleden en toekomst van het landgoed. Op een aantal van deze panelen vindt u ook een QR-code, waarmee u via uw telefoon uw mening kunt geven over de
verschillende onderdelen van het plan. Vanaf 9 mei is de routekaart voor de wandeling te vinden op onze website en verkrijgbaar bij het startpunt van de wandeling. Het startpunt bevindt zich op de parkeerplaats aan de Utrechtseweg. Startwandeling onder begeleiding van de architecten: We starten de week met gezamenlijke wandelingen door het gebied. Op maandag 9 mei kunt u aansluiten bij deze wandeling met de architect en landschapsarchitect. Onderweg zullen zij u meenemen in de plannen voor het gebied. Er worden twee wandelingen gehouden: om 16.00 uur en 19.00 uur.

QR-code wandeling met digitale ondersteuning:
Vindt u het lastig om de QR-codes met uw telefoon te scannen? Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om de wandeling te lopen onder begeleiding van iemand die u hierbij helpt. Dit is mogelijk op woensdag 11 mei om 15:00 uur en vrijdag 13 mei om 10:00 uur.

Terugkoppelingsbijeenkomst
Wat hebben we met uw vragen en opmerkingen gedaan? Wat verwerken we in het plan en wat niet? Dit bespreken we met u op de terugkoppelingsbijeenkomst op 30 mei. U ontvangt hiervoor later nog een aparte uitnodiging.

Reageren via e-mail:
U kunt ons ook via e-mail laten weten hoe u tegen de ontwikkeling aankijkt. Dit kan t/m 20 mei. De informatie over het conceptplan zal vanaf 9 mei ook beschikbaar zijn via onze website.

Ten behoeve van de organisatie vragen wij u om zich aan te melden voor deze wandelingen via: info@dietz.nl. Wilt u daarbij vermelden voor welke wandeling en tijdstip u zich aanmeldt? Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan kunt u ons ook via bovenstaand e-mailadres bereiken. Wij hopen
u te mogen begroeten bij een van de wandelingen.

Terug naar overzicht