Mooi Zeist

Onderzoeksfase

Fase 1

De eerste stap in project Mooi Zeist is het in kaart brengen van de historie, huidige staat en toekomstmogelijkheden voor de drie percelen. Op dit moment hebben de percelen van Mooi Zeist een maatschappelijke bestemming. Grootschalige onderzoeken moeten uitwijzen of er behoefte is aan behoud van deze bestemming, of dat deze (deels) gewijzigd dient te worden. Er wordt onder andere onderzocht of Zeist niet meer baat zou hebben bij extra woningen en de percelen van Mooi Zeist dus (deels) een woonbestemming behoeven.

Daarbij vinden er cultuurhistorische onderzoeken plaats naar de tuinen en gebouwen. De resultaten van deze onderzoeken hebben een grote invloed op de plannen en mogelijkheden. Welke authentieke elementen dienen te worden behouden? Wat is nog waardevol en wat past niet meer bij deze tijd? Hoe kunnen we historie en moderne visie combineren? Zulk soort vragen worden binnen deze onderzoeken beantwoordt. Pas daarna kunnen er plannen worden gemaakt.