Mooi Zeist

Planfase

Fase 2

Wanneer de onderzoeksresultaten zijn geanalyseerd, en er dus meer zicht is op de wensen en mogelijkheden, kunnen er plannen worden gemaakt. Blijft de maatschappelijke functie, of wordt er ruimte gemaakt voor bijvoorbeeld kantoren en/of woningen? Op welke manier geven we hier invulling aan?
Indien uit de onderzoeken blijkt dat een wijziging naar een woonbestemming wenselijk is, dan zal er bovendien ook nog rekening moeten worden gehouden met de woonvisie.
Dit in 2016 opgestelde document beschrijft waar Zeist behoefte aan heeft omtrent woningen en leefbaarheid. Centrale punten hierin beschreven zijn onder andere duurzaamheid en toegankelijkheid voor verschillende soorten kopers. De woonvisie geldt als leidraad voor de ontwikkeling van woningbouw, maar beschrijft geen precieze regels. Daarbij kan er ook nog van de woonvisie worden afgeweken, mochten uit nieuwe onderzoeken blijken dat behoeftes zijn veranderd. Indien het huidige bestemmingsplan niet zal worden gewijzigd zal er worden gekeken naar een passende maatschappelijke invulling.
Verdere punten van belang zijn de cultuurhistorische waarden. Respect voor- en behoud van authentieke elementen betreffende architectuur en natuur vormen een rode draad gedurende het hele traject en zijn dus van groot belang bij de planvorming.

Kortom: tijdens deze fase worden vage ideeën en vaststaande feiten samengevat en omgezet naar een concreet plan. Dat de wijken van en rondom Mooi Zeist aantrekkelijk zijn, en zullen blijven, staat daarin al vast.