Mooi Zeist

Toetsing & akkoord

Fase 3

Hoewel de plannen worden gemaakt op basis van zorgvuldig getoetste wensen en mogelijkheden, kan het natuurlijk zijn dat niet iedereen het eens is met wat er uiteindelijk wordt voorgesteld. Dit zal moeten worden getest door middel van gesprekken met de verschillende betrokkenen. Keuzes voor bepaalde ingrepen zullen moeten worden toegelicht en de plannen worden uitvoerig gecontroleerd op haalbaarheid en kwaliteit. Een eventuele aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan dient goed te worden onderbouwd. Hoe beter de samenwerking tussen alle betrokkenen, hoe sneller dit deel van het proces verloopt. Wanneer de plannen zijn goedgekeurd, kan het startsein worden gegeven voor het maken van gedetailleerde ontwerpen.