Mooi Zeist

Architect Erik Lindenschot aan het woord

Essentieel voor het neerzetten een succesvol project, is een goede en passende architect. Mooi Zeist heeft niet voor niets gerenommeerd bureau Friso Woudstra Architectuur gevraagd om zich te bekommeren om de herontwikkeling van Veldheim, Stenia en Peronnik. Het bureau heeft een groot historisch besef en zet authentieke schoonheid altijd voorop. Erik Lindenschot werkt voor dit bureau en is nauw verbonden met Mooi Zeist. We stelden hem vragen omtrent zijn werk en visie op Mooi Zeist.

Kun je wat vertellen over de oorsprong en het karakter van Friso Woudstra Architectuur?
‘Van oorsprong zijn we in de jaren 70 begonnen als restauratie architect van diverse monumenten in Zutphen. De kennis en kunde welke hier is opgedaan hebben we vervolgens gebruikt om nieuwe ontwerpen neer te zetten in diverse historische stijlen, zoals bijvoorbeeld hetneo-classicisme, Hollandse jugendstil en de jaren-30 stijl. Wij onderscheiden ons hierin door dit tot in perfectie door te voeren waarbij authentieke detaillering en materiaalgebruik worden gecombineerd met alle hedendaagse technische
ontwikkelingen.’

Jullie ontwerpen zijn vaak classicistisch van aard, wat houdt dit in?
‘De diverse klassieke stijlen hebben allemaal hun eigen vormentaal en bijbehorende verhoudingen. Dit dient consequent in het ontwerp te worden gehandhaafd om een tijdsgetrouw beeld te krijgen, waarbij ook elke tijdsperiode zijn eigen detaillering heeft. Het mooie aan deze detaillering is dat ze van oorsprong allemaal zijn ontstaan om een bouwkundig aspect, zoals waterhuishouding, te garanderen. Vervolgens zijn deze details in de tijd verrijkt met voor het tijdsbeeld kenmerkende versieringen.’

Waarom past jullie bureau goed bij een project als Mooi Zeist? 
‘Onze liefde voor monumenten kunnen we natuurlijk helemaal kwijt in de bestaande monumenten welke op de drie locaties staan. Veldheim is zelfs een rijksmonument en daarbij ook nog grotendeels in originele staat. De herbestemming van deze monumenten dient hier dan ook op afgestemd te worden. Elke vorm van bebouwing dient elkaar te ondersteunen zodat een logisch en harmonieus geheel ontstaat.’

Wat maakt Mooi Zeist een interessant project?
‘De monumentale gebouwen hadden vroeger een grote grandeur in de rijke geschiedenis van de Utrechtseweg. Echter, door de verschillende wijzigingen en het gebrek aan aandacht voor ruimtelijke uitstraling in de tijd van de zorgstichting, is dit onzichtbaar geworden. Met de kansen die deze herontwikkeling biedt willen we de gebouwen weer onderdeel maken van de beleving van Zeist, waarbij ook de oude grandeur wordt hersteld.’

Waar zitten de uitdagingen van het project?
‘Omdat het zulke grote gebieden zijn, zit de uitdaging in het vinden van de balans tussen de vele belangen welke hier spelen. Vandaar ook dat wij samen met Mooi Zeist van begin af aan in overleg met de gemeente, diverse commissies en de buurt zijn getreden – nog voordat er een streep op papier is gezet. Hiermee proberen we een breed gedragen plan te ontwikkelen wat niet alleen op de bebouwing is gericht maar ook op bijvoorbeeld de bijbehorende verkeersstromen.’

Wanneer is het project wat jou betreft geslaagd?
‘Het project zal geslaagd zijn als er over een aantal jaren een herinrichting heeft plaatsgevonden waarbij de architectuur niet alleen in harmonie is met zijn omgeving en het historische karakter van de bebouwing en zijn tuinen, maar er daarnaast ook nog met de functies van de nieuwe invullingen een maatschappelijke versterking van dit deel van de gemeente Zeist wordt gerealiseerd.’

 

Terug naar overzicht