Mooi Zeist

De tuinhistorische rapporten

SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen, analyseerde voor Mooi Zeist de tuinen van Veldheim, Stenia en Peronnik. Naast een veldinventarisatie, analyse en beoordeling van onder andere historische kaarten en afbeeldingen, bestaande literatuur, artikelen en krachtenberichten is aanvullend onderzoek gedaan in het Gemeentearchief Zeist. Enkele bevindingen kwamen al naar voren in de bouwhistorische rapporten, welke we vorige maand publiceerden. Zowel de bouw- als tuinhistorische rapporten zijn van groot belang voor de planvorming. Al dat van waarde is dient immers te worden gerespecteerd.

Bijgevoegd vind je de tuinhistorische rapporten, opgesteld door Eric Blok (specialist groen erfgoed, landschapsarchitect bnt en tuinhistoricus) en Caroline Brouwer (tuin- en landschapsinrichter en onderzoeker).

Tuinhistorisch rapport Veldheim

Tuinhistorisch rapport Peronnik

Tuinhistorisch rapport Stenia

Terug naar overzicht