Mooi Zeist

Update Schetsplannen en Gemeente Zeist

Beste Zeistenaren,

Op 19 juni 2019 heeft Mooi Zeist de schetsplannen gepresenteerd aan de gemeentelijke projectgroep Zeist, om tot een herontwikkeling van de locaties Veldheim, Stenia en Peronnik te kunnen komen. Hierop zou de gemeente Zeist binnen 2 maanden met een inhoudelijke reactie komen. Inmiddels zijn we 6 maanden verder en is er nog steeds geen inhoudelijke reactie gekomen op onze herontwikkelingsplannen vanuit de Gemeente Zeist.

Uit het verslag van de inloopavond van 28 november 2019 blijkt:
“Bewoners vinden het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de toekomstplannen. Er wordt nu alleen aandacht gegeven aan de tijdelijke invulling. Bewoners zouden graag zien dat de plannen snel worden gemaakt en dat er zo snel mogelijk gestart kan worden met de uitvoering daarvan.” De gemeente Zeist stelt dat de eigenaar de initiatiefnemer voor de toekomstplannen is en dat de gemeente Zeist hier op dit moment geen duidelijkheid over kan geven.

Mooi Zeist heeft de gemeente Zeist wederom verzocht -om uiterlijk voor de kerstdagen- met een inhoudelijk standpunt over de gepresenteerde plannen te komen. Voor nu willen we deze plannen alvast met u delen. Klik hier om de schetsplannen te bekijken.

Als initiatiefnemer doen wij er alles aan om dit project zo snel mogelijk tot uitvoering te krijgen, maar u zult begrijpen dat het standpunt van de gemeente Zeist essentieel en bepalend is voor de toekomst van de locaties en uw woonomgeving.

We hopen u voor de kerstdagen nog te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,
Team Mooi Zeist

Terug naar overzicht