Mooi Zeist

De mening van Zeist in cijfers

Je hebt hem vast al gezien, of misschien zelfs ingevuld; de enquête op de homepage van onze website. Hierin vragen we omwonenden en andere geïnteresseerden naar hun mening over het project en de gang van zaken. We hebben de tot nu toe ingevulde vragenlijsten geanalyseerd en vatten de resultaten voor je samen.

Bij het invullen van de enquête kon men kiezen voor welk gebouw zij zich wilden uitspreken, 92% van de respondenten koos daarbij voor Veldheim. Omdat er weinig responses waren die betrekking hebben tot Stenia en Peronnik was het niet mogelijk een reëel beeld te schetsen van de meningen omtrent deze gebouwen. Deze zullen daarom pas aan bod komen wanneer er meer reacties op zijn. De enquête werd vooral ingevuld door omwonenden (81%), de rest was indirect betrokken of gewoon geïnteresseerd.

De gebouwen en het terrein
Uit de enquête blijkt dat 52% van de respondenten vindt dat het terrein is verloederd, en 76% gaf aan dat het tijd is voor verandering. Wel is bijna iedereen enthousiast over het monument zelf; 95% stelde Veldheim mooi te vinden. De bijgebouwen scoren minder goed: 71% van de respondenten vindt deze lelijk en de overige respondenten bestempelden ze als verloederd. Er was één respondent die aangaf de bijgebouwen mooi te vinden.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is vanzelfsprekend een belangrijk onderwerp voor Mooi Zeist. We vroegen respondenten welke functie de percelen wat hen betreft zouden moeten krijgen. Hoewel 67% van de respondenten aangaf het (huidige) maatschappelijke bestemmingsplan belangrijk te vinden, stond het overgrote deel ook open voor alternatieven. Van de respondenten stelde 81% dat een wijziging, naar bijvoorbeeld wonen, een goede optie zou zijn. Een groot deel van de respondenten geeft bovendien aan dat vooral een combinatie gewenst is; ‘het is niet of-of, maar en-en’. Suggesties die werden gegeven voor een maatschappelijke functie waren onder andere een park en een buurthuis waar bijvoorbeeld ouderen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. Over eventuele woningbouw werd voornamelijk geschreven dat deze moet passen in het straatbeeld.

Communicatie
Zeistenaren zijn blij dat er wordt gecommuniceerd over de plannen, 81% van de respondenten geeft dit aan. Daarbij is 52% tevreden over de wijze waarop dat gebeurt, 29% vindt dat dit beter kan en 19% houdt zich afzijdig betreffende deze kwestie. Zij die kritiek hebben, geven vooral aan dat de plannen vooralsnog niet duidelijk genoeg zijn. De specifieke opmerkingen zijn bij ons geregistreerd en wij zullen in de komende blogs proberen om meer duidelijkheid te scheppen daar waar nodig.

Tijdelijke invulling
In onze enquête vroegen we hoe omwonenden denken over de tijdelijke bewoning door middel van anti-kraak en arbeidsmigranten. Daaruit blijkt: 33% is blij met de tijdelijke bewoning en 29% is dat niet. De overige respondenten kozen voor de ‘geen van beiden’ optie. Er werd voornamelijk aangegeven dat tijdelijke invulling wel gewenst is, maar dat het niet voor overlast mag zorgen. Ook zeiden sommige respondenten dat ze, doelend op de arbeidsmigranten, moeite hebben met de cultuurverschillen en het idee van ‘vreemden’ in de buurt. De helft van respondenten zegt weleens overlast te ervaren in de vorm van geluid of een onveilig gevoel. Op de vraag of Cervo goed optreedt tegen overlast werd vrij positief gereageerd. Het grootste deel gaf aan dat er goed wordt gehandeld bij overlast, maar dat er nog wel ‘werk aan de winkel’ is betreffende het voorkomen ervan. De feedback verkregen via deze enquête zal dan ook aan hen worden doorgegeven. Op dit moment kunnen Zeistenaren bij overlast contact opnemen met Rob Homburg, de door Cervo aangestelde hoofdbeheerder. Vorige maand schreven we een artikel over hem en zijn werk. Deze kun je hier teruglezen.

Wat nu?
De resultaten worden meegenomen in gesprekken met de buurtcommissie, gemeente en partners. Er wordt daarbij gekeken naar verschillende mogelijkheden om visies en wensen te integreren in de plannen. Vragen of opmerkingen? Mail dan naar pr@mzeist.nl

 

Terug naar overzicht