Mooi Zeist

Herontwikkeling Veldheim: Bestemmingsplan

Beste Zeistenaren (en in het bijzonder omwonenden van Veldheim),

Ondanks de coronacrisis hebben wij bij Mooi Zeist allerminst stil gezeten de laatste maanden. Graag brengen we u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot het Veldheim terrein.

Achtergrond
Wij zijn al enige tijd in goed overleg met een aantal omwonenden en de gemeente Zeist over de herontwikkelingsmogelijkheden van Veldheim.

Het College van Burgemeesters en Wethouders heeft op 20 maart 2018 de notitie ‘Herontwikkelingsmogelijkheden Veldheim Stenia’ vastgesteld. Hierin is ondermeer opgenomen dat aangetoond dient te worden of er wel of geen vraag is naar een invulling van de huidige maatschappelijke bestemming van Veldheim. Daarom hebben wij, in goed overleg met de gemeente, het bureau ‘Fakton’ gevraagd om deze vraag te beantwoorden doormiddel van een marktanalyse.

Wie is Fakton?
Fakton heeft zich in bijna 40 jaar ontwikkeld tot een team van professionals voor financiële-, strategische en ontwikkelvraagstukken in het domein van ruimte, vastgoed en energie. Zij hebben als missie om een beslissende bijdrage te leveren aan het creëren van veerkrachtige stedelijke leefomgevingen en vitale vastgoedorganisaties.

Het rapport
Fakton heeft haar marktanalyse in een rapport gepresenteerd. Deze vindt u in onderstaande bijlage. Op 12 januari 2021 zal Fakton het rapport bovendien digitaal presenteren en toelichten. Dan is er tevens de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze presentatie zal via Google Teams plaats vinden, van 19:15 tot 20:15, waarin enige uitloop mogelijk is. In de verzonden nieuwsbrief staat hier meer informatie over. Heeft u zich niet voor de nieuwsbrief ingeschreven maar wilt u wel graag bij deze presentatie zijn? Stuur dan gerust een mailtje naar pr@mzeist.nl.

Marktonderzoek Veldheim Zeist

De digitale bijeenkomst wordt gehouden in de vorm van een Teams-vergadering. Omdat een videoconference met een grote groep intensief kan zijn, hebben we een aantal spelregels en instructies opgesteld om de informatiebijeenkomst zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze vindt u in de onderstaande bijlage:

Spelregels en uitleg digitale bijeenkomst met Microsoft Teams

We hopen u op 12 januari (online) te zien en wensen u alvast hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021 gewenst!

Met vriendelijke groet,
Team Mooi Zeist

Terug naar overzicht